Heysaari Arvokartta

Löydä ratkaisu asiakkaan ongelmaan.

MIKSI?

Kaipaat sparrausta ja konkreettisia neuvoja arvolupauksen muodostamiseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen.

Ratkaisu: Arvokartta
€ 500 (sis. kaksi online-tapaamista ja Arvokartan)

Haluat kuulla asiakkaan äänen selvemmin ja oppia puhumaan hänen kieltään vahvistaaksesi asemaasi markkinoilla.

Ratkaisu: Arvokartta ja asiakaskysely olemassa oleville asiakkaille
€ 2800 (sis. kolme online-tapaamista, asiakaskyselyn, analyysin ja Arvokartan)

Olet luomassa uutta omenaa. Haluat varmistua, että asiakas jo unelmoi ratkaisusta, jota olet konseptoimassa.

Ratkaisu: Arvokartta ja kohderyhmätutkimus uudelle tuotteelle tai palvelulle
€ 5000 (sis. kolme online-tapaamista, kohderyhmätutkimuksen, analyysin ja Arvokartan)

MITÄ?

Arvokartta kiteyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset, opit puhumaan asiakkaasi kieltä! Verkkotyöpajan sisällön laajuudesta riippuen tapaamme verkossa kahdesti tai kolmesti ja saat asiantuntijan strategista apua konkreettisten neuvojen kera.

Lähtökartoitus

vastaa kysymyksiin tuotteestasi/palvelustasi

Ensimmäinen tapaaminen -

palvelun räätälöinti

Suunnittelemme tarpeesi mukaan sisältääkö verkkotyöpaja Arvokartta-analyysin lisäksi myös asiakaskyselyn olemassaoleville asiakkaille tai kohderyhmätutkimuksen uusista potentiaalisista asiakkaista. Verkkotapaamisessa myös haastattelen sinua tai koko tiimiä tarkemmin tuotteestanne tai palvelustanne.

Toinen tapaaminen -

asiakaskysely tai kohderyhmätutkimus

Käymme läpi yhdessä asiakkaille esitettävät ydinkysymykset ja listasi asiakkaista, joille kysely lähetetään. Voin myös tuottaa kyselyn potentiaaliselle kohderyhmälle, jos valmista asiakaslistaa ei ole tai jos haluatte tavoittaa uuden kohderyhmän.

Kolmas tapaaminen -

Arvokartta ja asiakasanalyysi

Käymme  läpi asiakaskyselyn tulokset ja saatte valmiin Arvokartan. Asiakas – tai kohderyhmätutkimuksesta saatte myös PDF-raportin.

Toinen tapaaminen -

Arvokartta

Käymme läpi yhdessä analyysin tulokset ja saatte valmiin arvokartan.

KENELLE?

  • Tuotemarkkinoinnin ammattilaiselle, joka haluaa kirkastaa yrityksen arvolupausta.

  • Tuotepäällikölle uuden tuotteen tai palvelun konseptoinnin tueksi.

  • Uutta liiketoimintaa rakentavalle yrittäjälle tai startup-tiimille.