Tilausehdot

Heysaari Oy:n konsultointipalveluiden ja verkkotyöpajojen tilaus- ja sopimusehdot

Näitä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Heysaari Oy:n (Y-tunnus 3127649-9) ja asiakkaan välisiin sopimuksiin koskien konsultointipalveluiden tuottamista asiakkaalle. Asiakas on yritys tai muu yhteisö, joka tilaa Heysaari Oy:n palveluita www.heysaari.fi – sivuston kautta tai muilla tavoilla.

Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

Asiakas sitoutuu näiden toimitusehtojen noudattamiseen käyttämällä www.heysaari.fi sivuston kautta saatavia palveluita ja tekemällä tilauksen verkkotyöpajan lomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavalla. Hyväksymällä nämä toimitusehdot, asiakas vahvistaa lukeneensa ja hyväksyvänsä myös rekisteriselosteessa esitetyt henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ehdot. Sopimus sitoo Heysaari Oy:tä sen jälkeen, kun Heysaari Oy on hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen lähettämällä hänelle vahvistuksen ja laskun palvelusta.

www.heysaari.fi – sivustolta on mahdollista tilata verkossa tapahtuvia työpajoja ja  konsultointipalveluja. Verkkotyöpajojen hinnat on ilmoitettu verkkosivuillamme palvelun kuvauksen yhteydessä. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero voimassaolevan verokannan mukaan. Pidätämme oikeuden kaikkien hintojen muutoksiin.

Verkkotyöpajaa tilatessaan asiakas täyttää ensin www.heysaari.fi sivustolla yrityksen perustiedot, vastaa lähtökartoituksen kysymyksiin ja varaa ajan ensimmäiseen verkkotapaamiseen. Ostopäätöksen verkkotyöpajasta asiakas tekee ensimmäisen verkossa tapahtuvan tapaamisen aikana. Tämän jälkeen hänelle lähetetään lasku hinnaston mukaisesti. Laskun maksuaika on 14 päivää. Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero.

Osapuolten velvollisuudet ja vastuut

Asiakas vastaa aina itse siitä miten hän hyödyntää palvelun aikana laadittuja toimintamalleja tai asiakirjoja liiketoiminnassaan. Asiakas päättää itse miten hyödyntää hänelle konsultointipalvelun aikana luovutettua materiaalia. Heysaari Oy:n vastuu päättyy aineiston luovutushetkellä. 

Heysaari Oy:n vastuulla on asiantuntijana suorittaa saamansa tehtävä ammattitaidolla yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Heysaari Oy ei ole vastuussa mistään asiakkaalle syntyneestä välillisestä vahingosta. Heysaari Oy:n vahingonkorvauksen yläraja on enintään koko toimeksiannon palkkion suuruinen ellei tästä ole erikseen kirjallisella sopimuksella sovittu.

Yritys-, henkilö- sekä toimeksiantotietojen käsittely

Heysaari Oy säilyttää asiakkaan ilmoittamat tiedot luottamuksellisesti sekä noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tietojen luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat käsittelemään toisiltaan saamaansa tietoa asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja huolellisesti. Kumpikaan ei voi käyttää tai julkaista toisen antamaa tietoa luvatta tai käyttää tietoja muuhun kuin näiden käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen. Tällaista tietoa tulee kohdella luottamuksellisesti myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Evästeet

Sivusto tallentaa kävijöiden tietokoneille evästeinä tunnettua tietoa, joiden avulla voimme tunnistaa sivustolla kävijät. Evästeet auttavat Heysaari Oy:tä kehittämään sivustoa ja palveluita. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit estää ne valitsemalla selaimessasi evästeet estävän asetuksen. Evästeiden estäminen saattaa estää käyttämästä tiettyjä palveluja sivustolla.

Muutokset käyttöehtoihin

Heysaari Oy:lla on oikeus tehdä sivustolta saadun käyttökokemuksen myötä ostajan kannalta kohtuullisia muutoksia näihin käyttöehtoihin. Muutokset astuvat voimaan Heysaari Oy:n ilmoittaessa niistä ostajalle sähköpostitse tai verkkosivuillaan.

Reklamaatiot ja riitojen ratkaisu sekä sovellettava laki

Palveluihin sekä sivuston käyttämiseen liittyvät reklamaatiot tulee tehdä kirjallisesti viipymättä. Näistä käyttöehdoista tai palveluista johtuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, ratkaistaan asia Varsinais-suomen käräjäoikeudessa.